Wzrost konkurencyjności firmy BK Siatmet Bogdan Koper

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020- 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 2 987 068, 73 zł
Kwota dofinansowania projektu: 1 681 285, 30 zł

W dniu 14.12.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Wzrost konkurencyjności firmy BK Siatmet Bogdan Koper w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy BK Siatmet Bogdan Koper, dzięki wdrożeniu wyników prac B+R poprzez uruchomienie nowej linii technologicznej, dedykowanej specjalnie dla produkcji wysokogatunkowego drutu.

 


 

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie „BK SIATMET” Bogdan Koper.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017- 30.04.2018
Całkowita wartość projektu: 3 874 500,00 zł
Kwota dofinansowania projektu: 2 205 000,00 zł

W dniu 09.08.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie „BK SIATMET” Bogdan Koper w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Projekt polega na stworzeniu laboratorium B+R w firmie „BK SIATMET” Bogdan Koper. W jego ramach zrealizowane zostanie 1 zadanie polegające na zakupie nowych środków trwałych (aparatury badawczej oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń). W wyniku realizacji projektu powstanie laboratorium świadczące kompleksowe usługi badawcze z zakresu materiałoznawstwa (wytrzymałość, jakość) prefabrykatów stosowanych w branży budowlanej.

©2024 BK SIATMET (strona aktywna od 25.01.2018)

Polityka Prywatności